Anne Helene Tennebø Færestrand

  • 12.06.1950 - 21.06.2022

Gode tanker gode ord skaper lykke på vår jord

Gode tanker gode ord skaper lykke på vår jord

Bestill blomster